CATMonitor eshte nje platforme interneti pa pagese e krijuar per monitorimin dhe ndergjegjesimin ndaj rrezikut te katastrofave natyrore te publikut. Ajo u mundeson familjeve dhe bizneseve te vizualizojne, nderveprojne dhe kontribuojne per kuptueshmerine dhe matjen e rrezikut te banesave dhe bizneseve.

Ndertesat e Mia

Funksionaliteti i CATMonitor 'Ndertesat e Mia' jep mundesine te vleresoni riskun e nderteses...

Rreziqe Natyrore

Funksionaliteti i CATMonitor 'Rreziqe Natyrore' ju informon ne lidhje me hartat e rreziqeve...

Katastrofa te Raportuara

Funksionaliteti i CATMonitor 'Katastrofat e Raportuara' ju informon mbi demtimet...

Sinjalizime mbi Katastrofat

Funksionaliteti i CATMonitor 'Sinjalizime mbi Katastrofat' ju informon gati ne kohe reale mbi...