CATMonitor


CATMonitor është një platformë interneti pa pagesë e krijuar për monitorimin dhe ndërgjegjësimin ndaj rrezikut të katastrofave natyrore të publikut. Ajo u mundëson familjeve dhe bizneseve të vizualizojnë, ndërveprojnë dhe kontribuojnë për kuptueshmërinë dhe matjen e rrezikut të banesave dhe bizneseve.

Kontakt


Lutemi të përdorni formatin e mëposhtëm për të dërguar komentet dhe pyetjet tuaja.

Emri juaj:
Emaili juaj:
Subjekti:
Mesazhi:
Konfirmoj që ju jeni një person i vërtetë: