CATMonitor


CATMonitor është një platformë interneti pa pagesë e krijuar për monitorimin dhe ndërgjegjësimin ndaj rrezikut të katastrofave natyrore të publikut. Ajo u mundëson familjeve dhe bizneseve të vizualizojnë, ndërveprojnë dhe kontribuojnë për kuptueshmërinë dhe matjen e rrezikut të banesave dhe bizneseve.

Rimerr Fjalëkalimin


Lutemi shkruani emrin e përdoruesit ose email-in.
Ju do të merrni një link për të krijuar një fjalëkalim të ri përmes emailit.